ÚMČ Brno-střed

Jihomoravský kraj, okres Brno-město

Dominikánská 2, 602 00 Brno
Internetové stránky: www.brno-stred.cz/

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor bytový oddělení nájmu bytů a nebytových prostor 4,35
  oddělení právní a správy pohledávek 4,60
Odbor ekonomický oddělení účtárna (pokladna) 4,60
Odbor informatika oddělení podatelny 4,30
Odbor investiční a správy bytových domů oddělení investic 4,20
  oddělení správy budov 5,00
  oddělení správy bytových domů 4,72
Odbor majetkový Odbor se dále nečlení 4,25
Odbor obchodu, dopravy a služeb Odbor se dále nečlení 4,60
Odbor právní a organizační oddělení právní 4,39
  oddělení přestupkové   -
Odbor sociální a zdravotní oddělení péče o dospělé   -
  oddělení sociálně-právní ochrany dětí 4,51
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Odbor se dále nečlení 4,60
Odbor územního řízení a stavebního řádu Odbor se dále nečlení 4,55
Odbor životního prostředí oddělení odpadového hospodářství 4,50
  oddělení péče o veřejnou zeleň 4,52
Oddělení matrika Odbor se dále nečlení 4,48
Správa nemovitostí MČ Brno-střed Správa nemovitostí MČ Brno-střed   -
Celkem   4,49