Magistrát města Frýdku-Místku

Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek

Radniční 1148, 73822 Frýdek-Místek
Internetové stránky: www.frydekmistek.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor dopravy a silničního hospodářství dopravní přestupky 4,73
  oddělení dopravně správních agend 4,57
  správa a údržba komunikací 3,40
  stavební úřad, silniční správní úřad 4,80
Odbor finanční Oddělení místních daní a poplatků 4,44
Odbor sociální péče oddělení sociálně-právní ochrany dětí 4,87
  oddělení sociálního poradenství pro mládež   -
  oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou 4,80
Odbor sociálních služeb oddělení ekonomicko-správní   -
  oddělení sociální práce 2,40
Odbor správy obecního majetku bytové oddělení 4,95
  majetkoprávní oddělení 4,76
  oddělení správy budov a bytového fondu 5,00
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Odbor se dále nečlení   -
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu oddělení stavebního řádu 4,62
  oddělení územního rozvoje 4,82
Odbor vnitřních věcí oddělení evidence obyvatel, OP a cest. dokladů 4,68
  oddělení matriky 4,69
  přestupkové oddělení 4,77
Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany zemědělského půdního fondu 4,74
  oddělení správy lesů, myslivosti a ochrany přírody 4,62
  oddělení vodního hospodářství 4,70
  oddělení zeleně 4,88
Živnostenský úřad oddělení registrace 4,38
  oddělení správy a kontroly 4,63
Celkem   4,68