O projektu

Projekt DOBRÝÚŘAD určený pro úřady veřejné a státní správy, státní organizace a neziskovky, vznikl jako sekundární, nezisková, dceřiná aktivita komerčního projektu SMARTRATING.

Reportáže z městských úřadů využívajících systém DOBRÝÚŘAD

Reportáž z Městského úřadu Studénka

Reportáž z Městského úřadu Kuřim

Jeden z nejlepších úřadů mají podle služby Dobrý úřad ve Studénce. Více informací zde.

Na nákup přes úředníka. Více informací zde.

Zkušenosti s projektem DOBRÝÚŘAD

Městský úřad Břeclav

K projektu Dobrý úřad jsem přistupoval s určitými obavami do jaké míry se v hodnocení projeví obecně negativní nálada podporována médii k práci úředníků města. Přesto všechno jsem si uvědomoval, že bez konkrétní zpětné vazby ke klientům úřadu nejsme schopni naplňovat naši vizi a mít argumenty pro politickou reprezentaci a veřejnost, že práce našich úředníků je profesionální a v kvalitě, kterou požaduje občan. Většina zaměstnanců k projektu přistoupila pozitivně a průběžnými výsledky jsem zatím mile překvapen. Vstup do projektu Dobrý úřad mohu svým kolegům tajemníkům jenom doporučit. Kromě toho, že jsem již několikrát v diskusi použil hodnocení jako argument na nekonkrétní kritiku práce našeho úřadu, tak jsem přesvědčen, že průběžné hodnocení má i pozitivní vliv na motivaci  úředníků a jejich přístup ke klientům úřadu.

Mgr. Zdeněk Opálka, tajemník Městského úřadu Břeclav

Městský úřad Přeštice

Kolegové berou zapojení do projektu Dobrý úřad pozitivně, protože to naše klienty zajímá a konverzace vedená „na přepážce“ potom není jen zcela úřední. Což vede k příjemnější atmosféře při jednání samém a zřejmě tedy i ke kladnému hodnocení následně.

Dokonce jsme museli pro klienty-seniory, kteří nemají přístup na internet, vymyslet náhradní variantu hodnocení, protože se chtějí také zapojovat a nemají jak. Takže nám nepíší na lísteček e-mail, ale na zadní stranu napíší přímo hodnocení a vhodí do schránky.  Kolegyně editorka tyto lístky shromažďuje, já si je u ní vyzvednu před poradou vedoucích odborů a tam je přetlumočím.

Dobrý úřad byl rozhodně dobrý nápad. A proto jsem na poslední krajské poradě tajemníků ORP mohla projekt rozhodně doporučit.

Eva Česáková, tajemnice Městského úřadu Přeštice

Městský úřad Svitavy

Když jsem byl osloven nabídkou účasti v projektu Dobrý úřad, položil jsem si otázku, zda nepůjde o jeden z mnoha projektů, který bude stát hodně času, peněz a výsledný efekt – nic moc. Po krátkém seznamování se s principy projektu a diskuzi s autorem projektu Ing. Martynkem ve mně začal převládat názor, že by nemuselo být marné zkusit podívat se do zrcadla, které, jak se mi zdálo a zdá dodnes, nemá sebemenší důvod k poskytování pokřiveného obrazu. Zdálo se mi, že by to mohl být jeden z dobrých nástrojů, jehož prostřednictvím by se mohlo dát zjistit, jak ten náš úřad hodnotí lidé, kteří s ním mají čerstvou zkušenost a mohou ji anonymně sdělit a nejsou pod tlakem otázek – co se může stát, až zjistí, že jsem jim tu nepříjemnou pravdu řekl já? Přesto se otázky jiného druhu honily hlavou mojí. Jak mohou úřad hodnotit pozitivně lidé, kteří odcházejí z odboru dopravy s pokutou za dopravní přestupek? Jak mohu porovnávat hodnocení odboru, kde dostanu s vlídným úsměvem něco, po čem toužím (např. cestovní doklad nebo rodný list svého dítěte) s jednáním, kde se na mě také vlídně usmějí a sdělí mi, že jednání, kterého jsem se dopustil je přestupkem a já z jednání odcházím o několik set korun lehčí? A podobných otázek bylo více. Však si je asi každý umí představit.

Dnes bych takové otázky označil za maličko, jak se krásně česky říká, irelevantní. Mám pocit, že lidé skutečně odpovídají na otázky, které jim jsou kladeny, a nejsou přitom svým podvědomím ovlivňováni podle toho, jak dopadli. I v případě, že nepochodili podle svých představ, oceňují, že s nimi bylo jednáno vlídně a slušně a informace, které obdržely byly podány srozumitelně, rychle a ochotně. Že zkrátka jednali s úředníky profíky. V tomto ohledu prozatímní zkušenost předčila má očekávání. A ještě jedna dobrá zkušenost by se v souvislosti s projektem Dobrý úřad dala a měla zmínit. Pokud prezentujete svůj názor, že webové stránky jsou složité a nepřehledné a lidé z nich raději odejdou, než aby na nich složitě příslušnou informaci hledali, je to názor jednoho člověka, nad kterým se snadno mávne rukou. Pokud ale tento člověk svůj názor může podložit totožným názorem padesáti dalších občanů, kteří zjevně nemohli být domluveni nebo zmanipulováni, pak se to mete ze stolu daleko obtížněji.

Stále platí Vox populi... tedy Hlas lidu... Přeji každému, kdo se rozhodne a k projektu Dobrý úřad se připojí, aby z tohoto rozhodnutí měl stejně dobré pocity jako já.

Bc. Lubomír Dobeš, tajemník Městského úřadu Svitavy

Městský úřad Kuřim

S projektem jsem spokojená, funguje a zatím je ze strany občanů velký zájem. Teď jsme to ještě víc zpropagovali, tak doufám, že od září bude míra zapojení občanů ještě vyšší.

Kolegové byli, jako vždy ke všemu novému, skeptičtí a samozřejmě vymýšleli, proč mají být hodnocení zrovna oni a tamti vedle ne a že od nich vzhledem k agendě odchází lidé nespokojeni apod., což se ale zatím v hodnocení neprojevilo.

Vedoucím chci výsledky průběžně sdělovat na pravidelných měsíčních poradách, které jsou vždy na začátku měsíce. Ale předpokládám, že poté, co jim sdělím první výsledky, opravdu to v nich vyvolá soutěživost a budou se víc snažit a i více možnost hodnocení nabízet.

Mgr. Alena Zimmermannová, tajemnice Městského úřadu Kuřim