Magistrát města Třince

Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Internetové stránky: www.trinecko.cz/

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor dopravy Dopravní přestupky 4,95
  Oddělení dopravně správních agend 4,79
  Oddělení správy dopravy a komunikací 4,87
Odbor ekonomický Místní poplatky 4,70
  Pokladna 4,60
  Vymáhání pokut 4,70
Odbor právní oddělení přestupků 4,27
Odbor sociálních věcí Oddělení sociální pomoci 4,95
  Oddělení SPOD 4,17
Odbor správy majetku města Odbor se dále nečlení 4,58
Odbor stavebního řádu a územního plánování Stavební úřád 4,76
  Územní plán 4,57
Odbor školství, kultury a tělovýchovy Kultura 4,80
  Školství 4,97
Odbor vnitřních věcí Matrika 4,82
  Oddělení hospodářské 4,93
  Oddělení správní 4,75
Odbor živnostenský úřad Oddělení registrační 4,89
  Úsek správní 4,97
Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ekologie krajiny 4,44
  Oddělení technické ochrany ŽP 4,57
Celkem   4,72