Magistrát města Brna

Jihomoravský kraj, okres Brno-město

Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno 2
Internetové stránky: www.brno.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor dopravněsprávních činností Odbor se dále nečlení 4,73
Odbor správních činností Odbor se dále nečlení 4,74
Živnostenský úřad Odbor se dále nečlení 4,85
Celkem   4,78