Magistrát města Přerov

Olomoucký kraj, okres Přerov

Bratrská 34, 750 11 Přerov
Internetové stránky: www.prerov.eu

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Kancelář primátora informační kancelář   -
  odd. komunikace a vn. vztahů   -
  odd. organizační   -
Kancelář tajemníka odd. personální 4,76
  odd. právní   -
Odbor ekonomiky odd. místních příjmů 4,91
  odd. rozpočtu   -
  odd. účetnictví 5,00
Odbor evidenčních správních služeb odd. dopravně správních agend 4,52
  odd. evidenčně správních agend a matriky 4,68
  odd. obecní živnostenský úřad 4,79
  odd. přestupků   -
Odbor koncepce a strat. rozvoje odd. koncepce a rozvoje města 4,76
  odd. územního plánování 4,87
Odbor řízení projektů a investic odd. investic   -
  odd. řízení projektů, veř. zakázek a dotací   -
Odbor sociálních věcí a školství odd. sociální prevence a pomoci 5,00
  odd. sociálních věcí a zdravotnictví 4,56
  odd. školství a mládeže 4,73
Odbor správy majetku a kom. služeb odd. bytové správy 4,52
  odd. dopravy 4,60
  odd. majetkoprávní   -
  odd. správy ostatního majetku a kom. služeb 4,76
Odbor stavebního úřadu a živ. prostředí odd. ochrany životního prostředí 5,00
  odd. stavebního úřadu 4,93
  odd. vodního hospodářství a zemědělství 4,68
Odbor vnitřní správy odd. spisové služby a voleb 4,59
  odd. vnitřních služeb 4,87
Celkem   4,64