Městský úřad Vrchlabí

Královéhradecký kraj, okres Trutnov

Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Internetové stránky: www.muvrchlabi.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Finanční odbor pokladna, poplatky, pohledávky 4,89
Interní hodnocení autoprovoz   -
  informační systémy, výpočetní technika   -
  mzdová účtárna   -
  správa a údržba budov   -
  účtárna, pokladna   -
Kancelář starosty a tajemníka podatelna 4,56
  přestupky 4,86
  sekretariát starosty, kancelář tajemníka 4,75
Odbor dopravy dopravní přestupky, taxi, karty ZTP 4,90
  registr vozidel, registr řidičů 4,73
Odbor rozvoje města a územního plánování silniční správní úřad 4,80
  úřad územního plánování 4,65
Odbor sociální a zdravotní sociálně právní ochrana dětí, kurátor pro mládež 4,93
  sociální práce, opatrovnictví 4,60
Odbor správy majetku města Oddělení správy majetku města   -
  Správa městských nemovitostí   -
Odbor školství a kultury Odbor se dále nečlení 4,66
Odbor vnitřních věcí a správní evidence obyvatel 4,62
  matrika 4,71
  občanské průkazy a cestovní doklady 4,69
Odbor životního prostředí ochrana přírody, rybářství, odpady, ovzduší, ZPF, památková péče 4,82
  vodoprávní úřad 4,80
Stavební úřad Odbor se dále nečlení 4,68
Živnostenský úřad registrace živností 4,86
  živnostenská kontrola 4,90
Celkem   4,75