Městský úřad Valašské Meziříčí

Zlínský kraj, okres Vsetín

Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Internetové stránky: www.valasskemezirici.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor dopravně správních agend Odbor se dále nečlení 4,65
Odbor evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Odbor se dále nečlení 4,57
Odbor finanční Odbor se dále nečlení 4,82
Odbor kanceláře starosty Odbor se dále nečlení 4,67
Odbor komunálních služeb Odbor se dále nečlení 5,00
Odbor majetkové správy Odbor se dále nečlení 4,65
Odbor obecní živnostenský úřad Odbor se dále nečlení 4,76
Odbor organizační a zaměstnanecký Odbor se dále nečlení 4,51
Odbor přestupkový Odbor se dále nečlení   -
Odbor sociálních věcí Odbor se dále nečlení 4,79
Odbor školství, kultury a sportu Odbor se dále nečlení 4,89
Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor se dále nečlení 4,78
Odbor životního prostředí Odbor se dále nečlení 4,59
Celkem   4,71