Městský úřad Uherský Brod

Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Internetové stránky: www.ub.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor finanční Odbor finanční 4,60
  Odbor finanční - pokladna 4,49
Odbor majetku města Oddělení majetko-právní   -
  Oddělení správy a údržby majetku 4,55
Odbor obecního živnostenského úřadu Odbor se dále nečlení 4,43
Odbor rozvoje města Oddělení dotací a rozvoje města 4,60
  Oddělení investic 5,00
  Oddělení územního plánování 3,90
Odbor sociálních věcí Odbor se dále nečlení 4,25
Odbor správní Oddělení dopravně správní činnosti a agendy 4,43
  Oddělení správní agendy 4,41
Odbor stavebního úřadu Odbor se dále nečlení 4,24
Odbor školství, kultury a sportu Městské informační centrum 5,00
  Odbor školství, kultury a sportu 4,80
Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor se dále nečlení 4,26
Celkem   4,40