Městský úřad Trutnov

Královéhradecký kraj, okres Trutnov

Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
Internetové stránky: www.trutnov.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor finanční místní poplatky, pohledávky, dotace 4,83
  pokladna, účtárna 4,74
Odbor Kancelář MěÚ informační recepce 4,81
  oddělení komunikace 5,00
  podatelna, sekretariát vedení 4,74
Odbor majetku Odbor se dále nečlení 4,53
Odbor rozvoje města Odbor se dále nečlení 4,85
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví soc. práce, školství, zdravotnictví, veř. opatrovníci 4,84
Odbor správní matrika, právnící, veřejné zakázky 4,80
  oddělení dopravně správních agend 4,88
  oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel 4,62
  přestupky (dopravní, občanské soužití) 4,57
Odbor výstavby silniční správní úřad 4,22
  stavební úřad, památková péče 4,72
Odbor živnostenský oddělení kontroly (živnostenská kontrola) 4,80
  oddělení registrace (registrace živností) 4,65
Odbor životního prostředí ochrana přírody a ovzduší, lesní hosp., odpady 4,53
  vodoprávní úřad 4,70
Celkem   4,70