Městský úřad Třeboň

Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec

Palackého nám. 46/II, 37901 Třeboň
Internetové stránky: www.mesto-trebon.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Kancelář starosty Odbor se dále nečlení   -
Městská policie Odbor se dále nečlení   -
Odbor dopravy dopravní přestupky   -
  evidence vozidel a řidičů 4,64
  silniční správní úřad   -
  zkušební komisaři   -
Odbor finanční a majetkový agenda bytů   -
  majetkové oddělení 4,68
Odbor finanční a majetkový pokladna   -
Odbor rozvoje a investic Odbor se dále nečlení   -
Odbor školství a sociálních věcí sociálně právní ochrana dětí   -
  terénní sociální pracovnice   -
Odbor územního plánování a stavebního řádu agenda územního plánování 4,76
  stavební úřad 4,70
Odbor živnostenský a správních činností matrika, evidence obyvatel 4,95
  občanské průkazy, cestovní doklady 5,00
  občanské přestupky 5,00
  Obecní živnostenský úřad 4,90
Odbor životního prostředí Odbor se dále nečlení 4,60
Turistické informační centrum Odbor se dále nečlení   -
Útvar tajemníka podatelna 4,23
  vymáhání pohledávek 5,00
Celkem   4,69