Městský úřad Svitavy

Pardubický kraj, okres Svitavy

T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Internetové stránky: www.svitavy.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Městské informační centrum Odbor se dále nečlení 4,80
Odbor dopravy dopravní agendy 4,60
  silniční hospodářství 4,93
Odbor financí Odbor se dále nečlení 4,53
Odbor obecní živnostenský úřad Odbor se dále nečlení 4,78
Odbor rozvoje města oddělení bytové 4,54
  oddělení investiční   -
  oddělení majetkové 4,69
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení soc. právní ochrany dětí 4,70
  sociální péče 4,81
Odbor správních činností úsek přestupkový 4,70
  úsek správních činností 4,70
Odbor školství a kultury Odbor se dále nečlení 5,00
Odbor vnitřní správy Odbor se dále nečlení 4,72
Odbor výstavby Odbor se dále nečlení 4,44
Odbor životního prostředí oddělení ochr. přírody, lesa a ZPF 4,71
  oddělení vodního a odpad. hospodářstvi a ochr. ovzduší 4,56
Celkem   4,66