Městský úřad Stříbro

Plzeňský kraj, okres Tachov

Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
Internetové stránky: www.mustribro.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Finanční odbor místní poplatky za odpady 5,00
  ostatní místní poplatky   -
Hospodářsko-investiční odbor odd. regionálního rozvoje   -
  správa majetku města   -
Odbor výstavby a územního plánování památková péče   -
  silniční správní úřad 5,00
  stavební řízení 4,40
Odbor životního prostředí lesní hospodářství a myslivost   -
  odpadové hospodářství 4,40
  ochrana přírody   -
  vodoprávní úřad 4,73
  zemědělská půda + zásahy proti týrání zvířat   -
Sekretariát Odbor se dále nečlení   -
Sociální odbor kurátoři 5,00
  náhradní rodinné péče   -
  pečovatelská služba   -
  sociálně právní ochrana dětí 5,00
  terénní soc. pracovnice + org. pečovatelské služby 5,00
Správní odbor evidence obyvatel, cestovní doklady, obč. průkazy, ověřování 4,73
  matrika   -
  podatelna 5,00
  přestupková agenda   -
  řidičské průkazy   -
  technické průkazy 4,50
Živnostenský úřad Odbor se dále nečlení 4,87
Celkem   4,79