Městský úřad Sokolov

Karlovarský kraj, okres Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Internetové stránky: www.sokolov.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Městská policie Odbor se dále nečlení   -
odbor dopravy Odbor se dále nečlení 4,76
odbor finanční Odbor se dále nečlení 4,80
odbor informatiky Odbor se dále nečlení   -
odbor obecní živnostenský úřad Odbor se dále nečlení 4,95
odbor právní Odbor se dále nečlení 4,80
odbor rozvoje města Odbor se dále nečlení   -
odbor sociálních věcí Odbor se dále nečlení 5,00
odbor správních agend Odbor se dále nečlení 4,73
odbor správy majetku Odbor se dále nečlení 4,85
odbor stavební a územního plánování Odbor se dále nečlení   -
odbor školství a kultury Odbor se dále nečlení   -
odbor vnitřní správy Odbor se dále nečlení   -
odbor životního prostředí Odbor se dále nečlení   -
samostatné oddělení finanční kontroly Odbor se dále nečlení   -
samostatné oddělení kanceláře starosty Odbor se dále nečlení   -
Celkem   4,82