Městský úřad Skuteč

Pardubický kraj, okres Chrudim

Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč
Internetové stránky: www.skutec.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Ekonomický odbor Odbor se dále nečlení 4,73
Městská knihovna Odbor se dále nečlení 4,69
Městská policie Odbor se dále nečlení   -
Odbor kultury a školství Odbor se dále nečlení 4,85
Odbor stavební úřad, majetek a investice Oddělení majetek a investice 4,90
  Oddělení stavební úřad 4,40
Regionální muzeum a TIC Odbor se dále nečlení 4,93
Správní odbor Matrika 4,97
  Referent správního odboru, IT   -
  Sekretariát   -
  Sociální pracovnice 4,87
Celkem   4,75