Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Zlínský kraj, okres Vsetín

Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Internetové stránky: www.roznov.cz/

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor dopravy Odbor se dále nečlení 4,27
Odbor finanční Odbor se dále nečlení 4,50
Odbor právní Odbor se dále nečlení 4,40
Odbor rozvoje Odbor se dále nečlení 4,60
Odbor sociální Odbor se dále nečlení 4,80
Odbor správy majetku Odbor se dále nečlení 4,40
Odbor školství, mládeže a cest. ruchu Odbor se dále nečlení 4,73
Odbor vnitřního auditu Odbor se dále nečlení   -
Odbor výstavby a územního plánování Odbor se dále nečlení 4,83
Odbor živnostenský Odbor se dále nečlení 4,80
Odbor životní prostředí Odbor se dále nečlení 4,60
Oddělení správních činností Odbor se dále nečlení 4,70
Útvar tajemníka Odbor se dále nečlení   -
Celkem   4,65