Městský úřad Písek

Jihočeský kraj, okres Písek

Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Internetové stránky: www.mesto-pisek.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Kancelář úřadu Sekretariát 5,00
Odbor dopravy Oddělení dopravně správních agend 4,57
  Oddělení dopravy a silničního hospodářství 4,55
Odbor finanční Oddělení rozpočtu, daní a poplatků 4,75
Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 5,00
  Oddělení sociální práce a pomoci 3,73
Odbor správy majetku Oddělení majetku a veřejných zakázek 4,80
  Oddělení pozemků 4,76
Odbor školství a a kultury Oddělení kultury a cestovního ruchu 4,64
  Oddělení školství, mládeže a tělovýchovy 4,45
Odbor vnitřních věcí Oddělení matrik 4,55
  Oddělení přestupků 4,83
  Oddělení správních agend 4,68
  Recepce 4,32
Odbor výstavby a územního plánování Oddělení výstavby 4,56
Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství 5,00
  Oddělení zemědělství a ekologie 4,47
Živnostenský úřad Oddělení kontroly 4,20
  Oddělení registrace 4,26
Celkem   4,52