Městský úřad Nový Jičín

Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín

Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Internetové stránky: www.novyjicin.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Kancelář úřadu Odbor se dále nečlení 4,80
Návštěvnické centrum Odbor se dále nečlení 4,87
Obecní živnostenský úřad oddělení kontrolní a správní 4,80
  oddělení registrační 4,75
Odbor bytový oddělení nájmů a ekonomických činností 4,47
  úsek technický 4,60
Odbor dopravy Odbor se dále nečlení 4,70
Odbor finanční oddělení rozpočtů 4,15
  oddělení účtárny   -
  úsek pohledávek 4,26
Odbor majetku, rozvoje a investic oddělení investic 4,00
  oddělení majetku a komunálního hospodářství 4,28
  oddělení rozvoje a strategického plánování 4,80
Odbor organizační oddělení hospodářské správy a krizového řízení 4,68
  podatelna 4,87
  úsek informatiky 4,80
  úsek řízení lidských zdrojů 4,60
Odbor sociálních věcí oddělení sociálně právní ochrany dětí 4,73
  oddělení sociální 4,60
Odbor správních činností Czech Point 4,83
  oddělení občanských průkazů, CD a EO 4,65
  oddělení správních deliktů 4,53
  úsek matrik 4,84
Odbor školství, kultury a sportu Odbor se dále nečlení 4,96
Odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení stavebního řádu 4,72
  úsek územního plánování 4,79
Odbor životního prostředí oddělení odpadů, ochrany ovzduší a ZPF 4,83
  oddělení ochrany přírody, lesnictví a myslivosti 4,90
  oddělení vodního hospodářství 4,44
Celkem   4,69