Městský úřad Nové Město nad Metují

Královéhradecký kraj, okres Náchod

náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Internetové stránky: www.novemestonm.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor majetku města Oddělení majetkoprávní 4,84
  Oddělení rozvoje města 4,88
  Oddělení správy nemovitostí 4,93
Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí 4,75
  Oddělení sociální prevence 4,70
Odbor správní Obecní živnostenský úřad 4,83
  Oddělení dopravy a silničního hospodářství 4,87
  Oddělení vnitřních věcí 4,77
Odbor správy úřadu Odbor správy úřadu 4,70
Odbor výstavby a regionálního rozvoje Odbor výstavby a regionálního rozvoje 4,85
  Oddělení životního prostředí 4,95
Celkem   4,82