Městský úřad Moravská Třebová

Pardubický kraj, okres Svitavy

nám. T. G. Masaryka 32, 571 01 Moravská Třebová
Internetové stránky: www.moravskatrebova.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Kancelář tajemníka přestupky 4,76
Odbor dopravy dopravně-správní agendy 4,88
  dopravní přestupky 4,74
Odbor finanční Odbor se dále nečlení 5,00
Odbor majetku města místní poplatky 4,60
  správa majetku 4,60
Odbor rozvoje města Odbor se dále nečlení   -
Odbor sociální OSPOD 4,64
  sociální služby 4,44
Odbor vnitřních věcí matrika 4,66
  OIC 4,77
Odbor životního prostředí Odbor se dále nečlení 4,72
Stavební úřad Odbor se dále nečlení 4,87
Živnostenský úřad Odbor se dále nečlení 4,83
Celkem   4,74