Městský úřad Kuřim

Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Internetové stránky: www.kurim.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor dopravy řidičské průkazy 4,87
  speciální stavební úřad 4,42
odbor finanční pokladna 4,53
Odbor obecní živnostenský úřad Odbor se dále nečlení 4,74
Odbor sociálních věcí a prevence inspektor veřejného pořádku   -
  orgán sociálně-právní ochrany dětí 5,00
  sociální pracovnice, kurátorka   -
Odbor správní a vnitřních věcí Czech Point, ověřování 4,78
  evidence obyvatel 4,86
  matrika 4,80
  občanské průkazy, cestovní doklady 4,80
Odbor stavební a vodoprávní stavební úřad 4,71
  vodoprávní úřad 4,80
Odbor životního prostředí Odbor se dále nečlení 4,75
Celkem   4,74