Městský úřad Jeseník

Olomoucký kraj, okres Jeseník

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Internetové stránky: www.jesenik.org

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství 4,69
  oddělení dopravně správních agend 4,60
Odbor finanční Odbor finanční 4,87
  oddělení školství 5,00
Odbor obecní živnostenský úřad Odbor se dále nečlení 4,73
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4,73
  oddělení sociálně-právní ochrany dětí   -
Odbor správní Odbor se dále nečlení 4,68
Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Odbor stavebního úřadu, majetku a investic 4,45
  oddělení investic a rozvoje 4,80
  oddělení majetku 4,80
Odbor životního prostředí Odbor se dále nečlení 4,73
Oddělení informatiky Odbor se dále nečlení   -
Oddělení právní a personální Odbor se dále nečlení 4,93
Oddělení vnitřní správy Odbor se dále nečlení 4,30
Celkem   4,66