Městský úřad Horažďovice

Plzeňský kraj, okres Klatovy

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Internetové stránky: www.sumavanet.cz/muhd/

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Městská policie Horažďovice Odbor se dále nečlení 5,00
Odbor dopravy Odbor se dále nečlení 4,83
Odbor finanční Odbor se dále nečlení 4,86
Odbor investic, rozvoje a majetku města Odbor se dále nečlení 4,81
Odbor kanceláře starosty Odbor se dále nečlení 4,92
Odbor památkové péče, školství a kultury Odbor se dále nečlení 4,84
Odbor sociálních věcí Odbor se dále nečlení 4,60
Odbor správní Odbor se dále nečlení 4,85
Odbor výstavby a územního plánování Odbor se dále nečlení 4,78
Odbor živnostenský Odbor se dále nečlení 4,79
Odbor životního prostředí Odbor se dále nečlení 4,83
Podatelna - pokladna Odbor se dále nečlení 4,63
Celkem   4,81