Městský úřad Hodonín

Jihomoravský kraj, okres Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
Internetové stránky: www.hodonin.eu

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Obecní živnostenský úřad Odbor se dále nečlení 4,79
Obecný stavební úřad Odbor se dále nečlení 5,00
Odbor dopravních a správních agend Oddělení matriky, ev. obyvatel os. dokladů 4,77
  Oddělení přestupků 4,84
  Oddělení registru řidičů a vozidel 4,73
Odbor ekonomiky a financí Místní poplatky 4,75
  Pokladna 4,75
  Poskytované dotace 4,84
  Vymáhání pohledávek   -
Odbor investic a údržby Odbor se dále nečlení 4,60
Odbor kanceláře starosty a místostarostů Odd. asistence a vnějších vztahů 4,90
  Podatelna a informace 4,70
Odbor majetkový Oddělení nakládání s majetkem 4,87
  Oddělení odpadového hospodářství a zeleně 4,80
Odbor právní Oddělení přestupků   -
Odbor rozvoje města Odbor se dále nečlení 4,81
Odbor sociálních věcí a školství Oddělení soc. pomoci a služeb, školství a mládeže 4,80
  Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 4,73
Odbor životního prostředí Odbor se dále nečlení 4,53
Celkem   4,77