Městský úřad Dobruška

Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou

Solnická 777, 518 11 Dobruška
Internetové stránky: www.mestodobruska.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor dopravy a správy vnitřních věcí matrika, občanské průkazy, cestovní doklady 4,82
  úsek přestupků 4,40
  úsek registru řidičů 4,90
  úsek registru vozidel 4,57
Odbor finanční a školský Odbor se dále nečlení   -
Odbor obecní živnostenský úřad Odbor se dále nečlení 4,91
Odbor rozvoje města úřad územního plánování 4,70
  úsek rozvoje a správy majetku města   -
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví orgán sociálněprávní ochrany dětí   -
  úsek sociální pomoci 1,60
Odbor výstavby a životního prostředí silniční úřad   -
  stavební úřad   -
  úřad na úseku životního prostředí   -
Celkem   4,79