Městský úřad Dobříš

Středočeský kraj, okres Příbram

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Internetové stránky: mestodobris.cz/

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Finanční odbor Odbor se dále nečlení 4,60
Odbor místního rozvoje Odbor se dále nečlení 5,00
Odbor obecní živnostenský úřad Odbor se dále nečlení 4,79
Odbor sociální Odbor se dále nečlení   -
Odbor správních agend úsek dopravněsprávních agend 4,76
  úsek občanskosprávních agend 4,60
  úsek přestupkového řízení 4,80
Odbor správy majetku Odbor se dále nečlení 5,00
Odbor výstavby a životního prostředí oddělení výstavby 4,39
  oddělení životního prostředí 4,71
Oddělení administrativně právní Odbor se dále nečlení 4,80
Oddělení tajemníka Odbor se dále nečlení 4,92
Celkem   4,73