Městský úřad Cheb

Karlovarský kraj, okres Cheb

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Internetové stránky: www.cheb.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor finanční pokladna + místní poplatky 4,49
Odbor majetkoprávní oddělení nemovitostí 4,71
Odbor organizační podatelna, recepce 4,56
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení sociálně-právní ochrany dětí 4,80
  sociální práce   -
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Czech point 4,82
  matrika 4,46
  občanské průkazy a cestovní doklady 4,49
  přestupky a jiné správní delikty 4,80
  registr vozidel a řidičů 4,77
  živnostenský úřad 4,73
Odbor správy majetku místní hospodářství 4,54
  správa budov 4,73
Odbor stavební a životního prostředí silniční hospodářství 4,82
  stavební úřad 4,50
  životní prostředí 4,76
Celkem   4,63