Městský úřad Bučovice

Jihomoravský kraj, okres Vyškov

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Internetové stránky: www.bucovice.cz/

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Kancelář tajemnice Odbor se dále nečlení 4,87
Knihovna Anny Šperkové Odbor se dále nečlení   -
Kulturní a informační centrum Odbor se dále nečlení 4,85
Odbor dopravy Odbor se dále nečlení 4,73
Odbor ekonomický Odbor se dále nečlení 4,92
Odbor rozvoje a územního plánování Odbor se dále nečlení 4,67
Odbor sociálních věcí Odbor se dále nečlení 4,94
Odbor správních agend Odbor se dále nečlení 4,86
Odbor správy majetku Odbor se dále nečlení 4,40
Odbor životního prostředí Odbor se dále nečlení 4,78
Sportovní zařízení (krytý bazén) Odbor se dále nečlení   -
Stavební úřad Odbor se dále nečlení 4,73
Celkem   4,83