Městský úřad Bučovice

Jihomoravský kraj, okres Vyškov

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Internetové stránky: www.bucovice.cz/

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Informační a kulturní středisko Odbor se dále nečlení 4,80
Kancelář tajemnice Odbor se dále nečlení 4,87
Knihovna Anny Šperkové Odbor se dále nečlení   -
Obecní živnostenský úřad Odbor se dále nečlení 4,88
Odbor ekonomický Odbor se dále nečlení 4,93
Odbor sociálních věcí Odbor se dále nečlení 4,92
Odbor správních agend Odbor se dále nečlení 4,83
Odbor územního plánování, rozvoje a investic Odbor se dále nečlení 4,67
Odbor životního prostředí Odbor se dále nečlení 4,75
Oddělení správy majetku Odbor se dále nečlení 3,90
Sportovní zařízení (krytý bazén) Odbor se dále nečlení   -
Stavební úřad Odbor se dále nečlení 4,75
Celkem   4,82