Městský úřad Břeclav

Jihomoravský kraj, okres Břeclav

nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Internetové stránky: breclav.eu

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor ekonomický Oddělení školství a příspěvkových organizací   -
Odbor majetkový Oddělení investic   -
  Oddělení majetkové 4,80
  Oddělení správy nemovitostí   -
Odbor správních činností Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik 4,78
  Oddělení dopravy a přestupkového řízení 4,20
  Oddělení obecní živnostenský úřad 4,83
  Oddělení sociálních věcí 4,76
Odbor stavební a životního prostředí Oddělení stavební úřad 4,40
  Oddělení úřadu územního plánování 4,85
  Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče   -
  Oddělení zemědělství a ochrany přírody   -
Celkem   4,77