Magistrát města Třince

Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Internetové stránky: www.trinecko.cz/

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor dopravy Dopravní přestupky 4,93
  Oddělení dopravně správních agend 4,79
  Oddělení správy dopravy a komunikací 4,86
Odbor ekonomický Místní poplatky 4,82
  Pokladna 4,62
  Vymáhání pokut 4,70
Odbor právní oddělení přestupků   -
Odbor sociálních věcí Oddělení sociální pomoci 4,97
  Oddělení SPOD 4,17
Odbor správy majetku města Odbor se dále nečlení 4,64
Odbor stavebního řádu a územního plánování Stavební úřád 4,76
  Územní plán 4,57
Odbor školství, kultury a tělovýchovy Kultura 4,80
  Školství 4,97
Odbor vnitřních věcí Matrika 4,79
  Oddělení hospodářské 4,93
  Oddělení správní 4,69
Odbor živnostenský úřad Oddělení registrační 4,88
  Úsek správní 4,97
Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ekologie krajiny 4,38
  Oddělení technické ochrany ŽP 4,57
Celkem   4,73