Magistrát města Frýdku-Místku

Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek

Radniční 1148, 73822 Frýdek-Místek
Internetové stránky: www.frydekmistek.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor dopravy a silničního hospodářství dopravní přestupky 4,56
  oddělení dopravně správních agend 4,81
  správa a údržba komunikací   -
  stavební úřad, silniční správní úřad 4,80
Odbor sociální péče oddělení sociálně-právní ochrany dětí 4,85
  oddělení sociálního poradenství pro mládež   -
  oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou   -
Odbor sociálních služeb oddělení ekonomicko-správní   -
  oddělení sociální práce   -
Odbor správy obecního majetku bytové oddělení 5,00
  majetkoprávní oddělení 4,95
  oddělení místních daní a poplatků 4,60
  oddělení správy budov a bytového fondu   -
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Odbor se dále nečlení   -
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu oddělení stavebního řádu 4,56
  oddělení územního rozvoje 4,53
Odbor vnitřních věcí oddělení evidence obyvatel, OP a cest. dokladů 4,56
  oddělení matriky 4,60
  přestupkové oddělení 4,86
Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany zemědělského půdního fondu 4,93
  oddělení správy lesů, myslivosti a ochrany přírody 4,60
  oddělení vodního hospodářství   -
  oddělení zeleně 5,00
Živnostenský úřad oddělení registrace 4,05
  oddělení správy a kontroly 4,64
Celkem   4,68