Magistrát města Frýdku-Místku

Moravskoslezský kraj, okres Frýdek-Místek

Radniční 1148, 73822 Frýdek-Místek
Internetové stránky: www.frydekmistek.cz

 

Odbor Sledované místo Celkový průměr
Odbor dopravy a silničního hospodářství dopravní přestupky 4,33
  oddělení dopravně správních agend 4,77
  správa a údržba komunikací   -
  stavební úřad, silniční správní úřad 4,80
Odbor sociální péče oddělení sociálně-právní ochrany dětí 4,93
  oddělení sociálního poradenství pro mládež   -
  oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou   -
Odbor sociálních služeb oddělení ekonomicko-správní   -
  oddělení sociální práce   -
Odbor správy obecního majetku bytové oddělení   -
  majetkoprávní oddělení 5,00
  oddělení místních daní a poplatků   -
  oddělení správy budov a bytového fondu   -
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Odbor se dále nečlení   -
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu oddělení stavebního řádu 4,64
  oddělení územního rozvoje 4,40
Odbor vnitřních věcí oddělení evidence obyvatel, OP a cest. dokladů 4,87
  oddělení matriky 4,27
  přestupkové oddělení   -
Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany zemědělského půdního fondu 4,90
  oddělení správy lesů, myslivosti a ochrany přírody 4,60
  oddělení vodního hospodářství   -
  oddělení zeleně   -
Živnostenský úřad oddělení registrace 4,80
  oddělení správy a kontroly 4,64
Celkem   4,67