var tr_class = $('#urad_702').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Kancelář primátora' + 'informační kancelář' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. komunikace a vn. vztahů' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. organizační' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Kancelář tajemníka' + 'odd. personální' + '4,76' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. právní' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor ekonomiky' + 'odd. místních příjmů' + '4,91' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. rozpočtu' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. účetnictví' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Odbor evidenčních správních služeb' + 'odd. dopravně správních agend' + '4,52' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. evidenčně správních agend a matriky' + '4,68' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. obecní živnostenský úřad' + '4,79' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. přestupků' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor koncepce a strat. rozvoje' + 'odd. koncepce a rozvoje města' + '4,76' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. územního plánování' + '4,87' + ' ' + '' + '' + 'Odbor řízení projektů a investic' + 'odd. investic' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. řízení projektů, veř. zakázek a dotací' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí a školství' + 'odd. sociální prevence a pomoci' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. sociálních věcí a zdravotnictví' + '4,56' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. školství a mládeže' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správy majetku a kom. služeb' + 'odd. bytové správy' + '4,52' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. dopravy' + '4,60' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. majetkoprávní' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. správy ostatního majetku a kom. služeb' + '4,76' + ' ' + '' + '' + 'Odbor stavebního úřadu a živ. prostředí' + 'odd. ochrany životního prostředí' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. stavebního úřadu' + '4,93' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. vodního hospodářství a zemědělství' + '4,68' + ' ' + '' + '' + 'Odbor vnitřní správy' + 'odd. spisové služby a voleb' + '4,59' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'odd. vnitřních služeb' + '4,87' + ' ' + '' + ''; $('#urad_702') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_702') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-702.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');