var tr_class = $('#urad_692').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy a silničního hospodářství' + 'dopravní přestupky' + '4,73' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení dopravně správních agend' + '4,57' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'správa a údržba komunikací' + '3,40' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'stavební úřad, silniční správní úřad' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční' + 'Oddělení místních daní a poplatků' + '4,44' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociální péče' + 'oddělení sociálně-právní ochrany dětí' + '4,87' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení sociálního poradenství pro mládež' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních služeb' + 'oddělení ekonomicko-správní' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení sociální práce' + '2,40' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správy obecního majetku' + 'bytové oddělení' + '4,95' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'majetkoprávní oddělení' + '4,76' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení správy budov a bytového fondu' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor územního rozvoje a stavebního řádu' + 'oddělení stavebního řádu' + '4,62' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení územního rozvoje' + '4,82' + ' ' + '' + '' + 'Odbor vnitřních věcí' + 'oddělení evidence obyvatel, OP a cest. dokladů' + '4,68' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení matriky' + '4,69' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'přestupkové oddělení' + '4,77' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí a zemědělství' + 'oddělení ochrany zemědělského půdního fondu' + '4,74' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení správy lesů, myslivosti a ochrany přírody' + '4,62' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení vodního hospodářství' + '4,70' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení zeleně' + '4,88' + ' ' + '' + '' + 'Živnostenský úřad' + 'oddělení registrace' + '4,38' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení správy a kontroly' + '4,63' + ' ' + '' + ''; $('#urad_692') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_692') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-692.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');