var tr_class = $('#urad_689').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravněsprávních činností' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správních činností' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,74' + ' ' + '' + '' + 'Živnostenský úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,85' + ' ' + '' + ''; $('#urad_689') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_689') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-689.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');