var tr_class = $('#urad_583').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Kancelář úřadu' + 'Sekretariát' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy' + 'Oddělení dopravně správních agend' + '4,57' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení dopravy a silničního hospodářství' + '4,55' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční' + 'Oddělení rozpočtu, daní a poplatků' + '4,75' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí' + 'Oddělení sociálně-právní ochrany dětí' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení sociální práce a pomoci' + '3,73' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správy majetku' + 'Oddělení majetku a veřejných zakázek' + '4,80' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení pozemků' + '4,76' + ' ' + '' + '' + 'Odbor školství a a kultury' + 'Oddělení kultury a cestovního ruchu' + '4,64' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení školství, mládeže a tělovýchovy' + '4,45' + ' ' + '' + '' + 'Odbor vnitřních věcí' + 'Oddělení matrik' + '4,55' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení přestupků' + '4,83' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení správních agend' + '4,68' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Recepce' + '4,32' + ' ' + '' + '' + 'Odbor výstavby a územního plánování' + 'Oddělení výstavby' + '4,56' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + 'Oddělení vodního hospodářství' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení zemědělství a ekologie' + '4,47' + ' ' + '' + '' + 'Živnostenský úřad' + 'Oddělení kontroly' + '4,20' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení registrace' + '4,26' + ' ' + '' + ''; $('#urad_583') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_583') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-583.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');