var tr_class = $('#urad_580').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy a živnostenský' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,71' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Odbor investic a správy majetku' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,85' + ' ' + '' + '' + 'Odbor regionálního rozvoje' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,74' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,69' + ' ' + '' + '' + 'Odbor vnitřních věcí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,70' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,70' + ' ' + '' + ''; $('#urad_580') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_580') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-580.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');