var tr_class = $('#urad_579').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Kancelář starosty' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Městská policie' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy' + 'dopravní přestupky' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'evidence vozidel a řidičů' + '4,64' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'silniční správní úřad' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'zkušební komisaři' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční a majetkový' + 'agenda bytů' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'majetkové oddělení' + '4,68' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční a majetkový' + 'pokladna' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor rozvoje a investic' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor školství a sociálních věcí' + 'sociálně právní ochrana dětí' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'terénní sociální pracovnice' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor územního plánování a stavebního řádu' + 'agenda územního plánování' + '4,76' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'stavební úřad' + '4,70' + ' ' + '' + '' + 'Odbor živnostenský a správních činností' + 'matrika, evidence obyvatel' + '4,95' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'občanské průkazy, cestovní doklady' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'občanské přestupky' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Obecní živnostenský úřad' + '4,90' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Turistické informační centrum' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Útvar tajemníka' + 'podatelna' + '4,23' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'vymáhání pohledávek' + '5,00' + ' ' + '' + ''; $('#urad_579') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_579') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-579.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');