var tr_class = $('#urad_546').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy a silničního hospodářství' + 'evidence vozidel' + '4,61' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'řidičské průkazy' + '4,69' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'silniční stavební úřad' + '4,66' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'technik' + '4,84' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,59' + ' ' + '' + '' + 'Odbor investic a rozvoje' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,92' + ' ' + '' + '' + 'Odbor kancelář tajemníka' + 'dopravní přestupky' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,50' + ' ' + '' + '' + 'Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu' + 'stavební úřad' + '4,60' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'územní plánování' + '4,69' + ' ' + '' + '' + 'Odbor vnitřních věcí' + 'matrika' + '4,78' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'občanské průkazy a cestovní doklady' + '4,55' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'podatelna' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor živnostenský úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,85' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,76' + ' ' + '' + ''; $('#urad_546') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_546') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-546.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');