var tr_class = $('#urad_543').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Kancelář tajemnice' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,87' + ' ' + '' + '' + 'Knihovna Anny Šperkové' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Kulturní a informační centrum' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,85' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Odbor ekonomický' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,92' + ' ' + '' + '' + 'Odbor rozvoje a územního plánování' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,67' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,94' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správních agend' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,86' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správy majetku' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,40' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,78' + ' ' + '' + '' + 'Sportovní zařízení (krytý bazén)' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Stavební úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,73' + ' ' + '' + ''; $('#urad_543') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_543') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-543.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');