var tr_class = $('#urad_537').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Obecní živnostenský úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,79' + ' ' + '' + '' + 'Obecný stavební úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravních a správních agend' + 'Oddělení matriky, ev. obyvatel os. dokladů' + '4,77' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení přestupků' + '4,84' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení registru řidičů a vozidel' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Odbor ekonomiky a financí' + 'Místní poplatky' + '4,75' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Pokladna' + '4,75' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Poskytované dotace' + '4,84' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Vymáhání pohledávek' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor investic a údržby' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor kanceláře starosty a místostarostů' + 'Odd. asistence a vnějších vztahů' + '4,90' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Podatelna a informace' + '4,70' + ' ' + '' + '' + 'Odbor majetkový' + 'Oddělení nakládání s majetkem' + '4,87' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení odpadového hospodářství a zeleně' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Odbor právní' + 'Oddělení přestupků' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor rozvoje města' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,81' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí a školství' + 'Oddělení soc. pomoci a služeb, školství a mládeže' + '4,80' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení sociálně-právní ochrany dětí' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,53' + ' ' + '' + ''; $('#urad_537') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_537') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-537.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');