var tr_class = $('#urad_526').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor ekonomický' + 'Oddělení školství a příspěvkových organizací' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor majetkový' + 'Oddělení investic' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení majetkové' + '4,80' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení správy nemovitostí' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správních činností' + 'Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik' + '4,78' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení dopravy a přestupkového řízení' + '4,20' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení obecní živnostenský úřad' + '4,83' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení sociálních věcí' + '4,76' + ' ' + '' + '' + 'Odbor stavební a životního prostředí' + 'Oddělení stavební úřad' + '4,40' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení úřadu územního plánování' + '4,85' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Oddělení zemědělství a ochrany přírody' + '  - ' + ' ' + '' + ''; $('#urad_526') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_526') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-526.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');