var tr_class = $('#urad_515').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy' + 'řidičské průkazy' + '4,87' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'speciální stavební úřad' + '4,42' + ' ' + '' + '' + 'odbor finanční' + 'pokladna' + '4,53' + ' ' + '' + '' + 'Odbor obecní živnostenský úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,74' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí a prevence' + 'inspektor veřejného pořádku' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'orgán sociálně-právní ochrany dětí' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'sociální pracovnice, kurátorka' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správní a vnitřních věcí' + 'Czech Point, ověřování' + '4,78' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'evidence obyvatel' + '4,86' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'matrika' + '4,80' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'občanské průkazy, cestovní doklady' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Odbor stavební a vodoprávní' + 'stavební úřad' + '4,71' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'vodoprávní úřad' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,75' + ' ' + '' + ''; $('#urad_515') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_515') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-515.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');