var tr_class = $('#urad_511').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Finanční odbor' + ' Odbor se dále nečlení' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'Majetkový odbor' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Odbor organizační a správní' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,72' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních služeb' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor územního a stavebního řízení' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Odbor veřejných služeb' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,63' + ' ' + '' + '' + 'Přestupkové oddělení' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Sociální odbor' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,60' + ' ' + '' + ''; $('#urad_511') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_511') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-511.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');