var tr_class = $('#urad_504').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor bytový' + 'oddělení nájmu bytů a nebytových prostor' + '4,35' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení právní a správy pohledávek' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor ekonomický' + 'oddělení účtárna (pokladna)' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor informatika' + 'oddělení podatelny' + '4,30' + ' ' + '' + '' + 'Odbor investiční a správy bytových domů' + 'oddělení investic' + '4,20' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení správy budov' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení správy bytových domů' + '4,72' + ' ' + '' + '' + 'Odbor majetkový' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,25' + ' ' + '' + '' + 'Odbor obchodu, dopravy a služeb' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor právní a organizační' + 'oddělení právní' + '4,39' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení přestupkové' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociální a zdravotní' + 'oddělení péče o dospělé' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení sociálně-právní ochrany dětí' + '4,51' + ' ' + '' + '' + 'Odbor školství, sportu, kultury a mládeže' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor územního řízení a stavebního řádu' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,55' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + 'oddělení odpadového hospodářství' + '4,50' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení péče o veřejnou zeleň' + '4,52' + ' ' + '' + '' + 'Oddělení matrika' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,48' + ' ' + '' + '' + 'Správa nemovitostí MČ Brno-střed' + 'Správa nemovitostí MČ Brno-střed' + '  - ' + ' ' + '' + ''; $('#urad_504') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_504') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-504.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');