var tr_class = $('#urad_475').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Městská policie' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'odbor dopravy' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,76' + ' ' + '' + '' + 'odbor finanční' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'odbor informatiky' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'odbor obecní živnostenský úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,95' + ' ' + '' + '' + 'odbor právní' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'odbor rozvoje města' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'odbor sociálních věcí' + ' Odbor se dále nečlení' + '5,00' + ' ' + '' + '' + 'odbor správních agend' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'odbor správy majetku' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,85' + ' ' + '' + '' + 'odbor stavební a územního plánování' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'odbor školství a kultury' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'odbor vnitřní správy' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'odbor životního prostředí' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'samostatné oddělení finanční kontroly' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'samostatné oddělení kanceláře starosty' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + ''; $('#urad_475') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_475') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-475.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');