var tr_class = $('#urad_442').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční' + 'pokladna + místní poplatky' + '4,49' + ' ' + '' + '' + 'Odbor majetkoprávní' + 'oddělení nemovitostí' + '4,71' + ' ' + '' + '' + 'Odbor organizační' + 'podatelna, recepce' + '4,56' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí a zdravotnictví' + 'oddělení sociálně-právní ochrany dětí' + '4,80' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'sociální práce' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad' + 'Czech point' + '4,82' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'matrika' + '4,46' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'občanské průkazy a cestovní doklady' + '4,49' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'přestupky a jiné správní delikty' + '4,80' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'registr vozidel a řidičů' + '4,77' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'živnostenský úřad' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správy majetku' + 'místní hospodářství' + '4,54' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'správa budov' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Odbor stavební a životního prostředí' + 'silniční hospodářství' + '4,82' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'stavební úřad' + '4,50' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'životní prostředí' + '4,76' + ' ' + '' + ''; $('#urad_442') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_442') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-442.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');