var tr_class = $('#urad_431').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Městská knihovna' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Městská policie' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,69' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy a silničního hospodářství' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,72' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční a obecní živnostenský úřad' + 'Odbor finanční a obecní živnostenský úřad (vnější)' + '4,91' + ' ' + '' + '' + 'Odbor kanceláře starosty a školství' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,92' + ' ' + '' + '' + 'Odbor organizační' + 'Odbor organizační (vnější)' + '4,75' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociální' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,30' + ' ' + '' + '' + 'Odbor strategického rozvoje a investic' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Odbor výstavby a územního plánování' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,61' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,72' + ' ' + '' + ''; $('#urad_431') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_431') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-431.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');