var tr_class = $('#urad_404').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Finanční odbor' + 'pokladna, poplatky, pohledávky' + '4,89' + ' ' + '' + '' + 'Interní hodnocení' + 'autoprovoz' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'informační systémy, výpočetní technika' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'mzdová účtárna' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'správa a údržba budov' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'účtárna, pokladna' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Kancelář starosty a tajemníka' + 'podatelna' + '4,56' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'přestupky' + '4,86' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'sekretariát starosty, kancelář tajemníka' + '4,75' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy' + 'dopravní přestupky, taxi, karty ZTP' + '4,90' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'registr vozidel, registr řidičů' + '4,73' + ' ' + '' + '' + 'Odbor rozvoje města a územního plánování' + 'silniční správní úřad' + '4,80' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úřad územního plánování' + '4,65' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociální a zdravotní' + 'sociálně právní ochrana dětí, kurátor pro mládež' + '4,93' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'sociální práce, opatrovnictví' + '4,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správy majetku města' + 'Oddělení správy majetku města' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'Správa městských nemovitostí' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor školství a kultury' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,66' + ' ' + '' + '' + 'Odbor vnitřních věcí a správní' + 'evidence obyvatel' + '4,62' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'matrika' + '4,71' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'občanské průkazy a cestovní doklady' + '4,69' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + 'ochrana přírody, rybářství, odpady, ovzduší, ZPF, památková péče' + '4,82' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'vodoprávní úřad' + '4,80' + ' ' + '' + '' + 'Stavební úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,68' + ' ' + '' + '' + 'Živnostenský úřad' + 'registrace živností' + '4,86' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'živnostenská kontrola' + '4,90' + ' ' + '' + ''; $('#urad_404') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_404') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-404.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');