var tr_class = $('#urad_402').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční' + 'místní poplatky, pohledávky, dotace' + '4,83' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'pokladna, účtárna' + '4,74' + ' ' + '' + '' + 'Odbor Kancelář MěÚ' + 'informační recepce' + '4,81' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení komunikace' + '5,00' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'podatelna, sekretariát vedení' + '4,74' + ' ' + '' + '' + 'Odbor majetku' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,53' + ' ' + '' + '' + 'Odbor rozvoje města' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,85' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví' + 'soc. práce, školství, zdravotnictví, veř. opatrovníci' + '4,84' + ' ' + '' + '' + 'Odbor správní' + 'matrika, právnící, veřejné zakázky' + '4,80' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení dopravně správních agend' + '4,88' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel' + '4,62' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'přestupky (dopravní, občanské soužití)' + '4,57' + ' ' + '' + '' + 'Odbor výstavby' + 'silniční správní úřad' + '4,22' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'stavební úřad, památková péče' + '4,72' + ' ' + '' + '' + 'Odbor živnostenský' + 'oddělení kontroly (živnostenská kontrola)' + '4,80' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'oddělení registrace (registrace živností)' + '4,65' + ' ' + '' + '' + 'Odbor životního prostředí' + 'ochrana přírody a ovzduší, lesní hosp., odpady' + '4,53' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'vodoprávní úřad' + '4,70' + ' ' + '' + ''; $('#urad_402') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_402') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-402.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');