var tr_class = $('#urad_386').attr('class'); var html = '' + '' + 'Odbor' + 'Sledované místo' + ' ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor dopravy a správy vnitřních věcí' + 'matrika, občanské průkazy, cestovní doklady' + '4,82' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úsek přestupků' + '4,40' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úsek registru řidičů' + '4,90' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úsek registru vozidel' + '4,57' + ' ' + '' + '' + 'Odbor finanční a školský' + ' Odbor se dále nečlení' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor obecní živnostenský úřad' + ' Odbor se dále nečlení' + '4,91' + ' ' + '' + '' + 'Odbor rozvoje města' + 'úřad územního plánování' + '4,70' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úsek rozvoje a správy majetku města' + '  - ' + ' ' + '' + '' + 'Odbor sociálních věcí a zdravotnictví' + 'orgán sociálněprávní ochrany dětí' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úsek sociální pomoci' + '1,60' + ' ' + '' + '' + 'Odbor výstavby a životního prostředí' + 'silniční úřad' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'stavební úřad' + '  - ' + ' ' + '' + '' + ' ' + 'úřad na úseku životního prostředí' + '  - ' + ' ' + '' + ''; $('#urad_386') .addClass('cara_nahore') .after(html); $('#detail_386') .attr('href', '/ajax/detail-uradu-skryj-386.html') .attr('title', 'Skryj detail hodnocení úřadu') .html(' Skryj');